Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Rekisteriseloste alkaen 24.5.2018

Rekisterin ylläpitäjä

Ruka Stay
Vaulutie 5 
93600 Kuusamo

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Keijo Murtomäki
Ruka Stay
Vaulutie 5 
93600 Kuusamo
Puh. 040 754 7700
info@rukastay.fi

Rekisterin nimi

Ruka Stay:n asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja voidaan käyttää asiakkassuhteen yhteydenpitoon, majoituksen järjestelyistä, laskutukseen sekä mahdollisesti markkinointiin. Rekisteritietoja voi olla varausjärjestelmissä, laskutustusjärjestemässä ja/tai uutiskirjeiden toimitusjärjestelmässä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätään henkilöasiakkaista joitain seuraavista tiedoista:

  • nimi
  • puhelinnumero
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • mahdolliset majoitus- tai retkivaraukset
  • laskutetut palvelut

Lisäksi yritysten yhteystietojen osana joitain seuraavia tietoja:

  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • asema yrityksessä

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään varausten yhteydessä yrityksen tiloissa, puhelimitse tai sähköpostitse, varausjärjestelmien kautta tai asiakkaan tilatessa uutiskirjeen. Yritystietojen osalta lisäksi julkiset yhteystiedot yritysten verkkosivuilla sekä julkisissa yritysrekistereissä.

Rekisterin käyttö

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, laskutukseen sekä mahdollisesti markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen.

Rekisterin luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää rekisterin pitäjän tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin rajoituksin, viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa sekä mahdollisen yrityskaupan yhteydessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta mikäli tällainen tarve tulisi toteutetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin ehdoin.

Rekisterin säilytys

Asiakastiedoista osaa voidaan säilyttää paikallisesti salasanasuojatulla tietokoneella tilassa, johon ei ole ulkopuolisilla asiatonta pääsyä, sekä osittain Suomessa tai muussa Euroopan alueella olevassa verkkopalvelimessa ja/tai -palvelussa. Asiakasrekisterin tiedot tai sen osat ovat käytettävissä vain sillä henkilökunnalla, joka toteuttaa tehtävää, joka vaatii kyseisen rekisterin tai järjestelmän käyttöä. Rekisteritiedot voivat olla myös teknisesti ylläpitäjän valtuuttaman teknisen tuen nähtävissä järjestelmässä, mutta tuki toimii aina rekisterinpitäjän valtuuttamana ja käsittelee tietoja luottamuksellisesti ja vain rekisterinpitäjän lukuun.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on pyynnöstä oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä rekisterissä tai rekistereissä säilytetään. Käyttäjä voi tarkistaa omat tietonsa mahdollisesti myös käyttämästään varausjärjestelmästä. Muiden tietojen tarkistamiseksi käyttäjän tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Asiakas voi mahdollisesti myös itse päivittää omia tietojaan varausjärjestelmässä, muussa tilanteessa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on mahdollista poistaa tiedot käyttäjärekisteristä lähettämällä poistopyynnön sähköpostilla tai lähettämällä allekirjoitetun pyynnön rekisterinpitäjän osoitteeseen. Asiakas voi lisäksi kieltää suoramarkkinoinnin.

Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Mikäli loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.

Verkkosivuston evästeet

Yrityksen verkkosivustolla on käytössä myös evästetiedostot, joilla järjestelmä yksilöi käyttäjän selaimen ja siten mahdollistaa sivuston eri toimintoja sivuston käyttäjälle. Sivustolla käytetään myös kolmannen osapuolen evästeitä, eli käytännössä Google Analytics -kävijäseurantaa, joka käyttää evästeitä sivuston kävijämäärien mittaamiseen. Lisäksi sivustolla käytössä olevat sosiaalisen median lisäosat voivat käyttää evästetiedostoja. Evästetiedostoja käsitellään rekisterin pitäjän osalta täysin automaattisesti sivuston julkaisujärjestelmässä, eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan niistä sivuston yksittäistä käyttäjää.

Sivuston käyttäjä voi halutessaan estää omassa Internet-selaimessaan evästeiden käytön, mutta tuolloin emme voi varmistaa että sivuston toiminnot ovat käyttäjän käytettävissä. Evästetiedostot käyttäjä voi myös tyhjentää itse evästetiedostot selaimestaan käyttämänsä Internet-selaimen ohjeiden mukaisesti, kolmannen osapuolen evästeisiin voivat palveluntarjoajat tarjota sovelluksia, joilla voi estää näiden evästeiden käytön.

Kun käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön on lupa voimasa 30 vuorokautta, jonka jälkeen suostumus kysytään uudestaan.

Sivustollamme käytetään evästeitä, jonka avulla seuraamme sivuston kävijämääriä ja varmistetaan että kaikki sivuston toiminnot ovat käytettävissäsi.